R.G. - PLAST s.r.o., areál PD 319, Trstice, 925 42,
office@rg-plast.sk, 031 778 20 49
IČO: 36245585
DIČ: 2020194176
IČ DPH: SK2020194176

Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

Používanie a spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame výhradne na účely, pre ktoré nám boli poskytnuté. Týka sa to napríklad zodpovedania na vašu otázku alebo poskytnutia informácií o našich službách. Vaše osobné údaje nebudú použité na žiadne iné účely, ako na tie, ktoré súvisia s našimi službami, a nebudú zdieľané s tretími stranami.

Používame osobné údaje návštevníkov našej webstránky na nasledujúce účely:

  • Poskytnutie odpovedí na vaše otázky a požiadavky.
  • Vylepšenie našej webstránky a služieb.
  • Analyzovanie správania návštevníkov našej webstránky a získanie štatistických údajov na zlepšenie používateľskej skúsenosti.
  • Zasielanie marketingových e-mailov a upozornení o novinkách, ak ste sa prihlásili na odber newslettru.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú pre nás dôležité a preto sa ich snažíme chrániť. Uchovávame vaše osobné údaje v bezpečných a chránených systémoch. Okrem toho, nikdy nepredávame alebo nezdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami.

Táto Ochrana osobných údajov je v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) Európskej únie, ktoré platí od 25. mája 2018. GDPR ukladá povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov organizáciám, ktoré zbierajú a spracovávajú osobné údaje občanov EÚ.

V súlade s GDPR poskytujeme návštevníkom našej webstránky náležité informácie o tom, aké osobné údaje zbierame, na aké účely ich zbierame a aké sú ich práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Ak ste nám dali súhlas, môžeme používať vaše osobné údaje na marketingové účely, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách a produktoch. Môžeme použiť e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete, aby sme vám zasielali marketingové e-maily(newsletter). Ak nechcete, aby sme vám zasielali marketingové e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v e-maili.

Google Analytics

Na našej webovej stránke používame nástroj Google Analytics (GA4, Google Tag manager), ktorý nám umožňuje sledovať návštevnosť a analyzovať správanie návštevníkov na našej stránke. Tieto informácie nám pomáhajú zabezpečovať našu webovú stránku a zároveň ju zlepšovať, aby bola lepšie prispôsobená potrebám našich návštevníkov.

Cookies

Používame cookies, aby sme vám poskytli lepšiu používateľskú skúsenosť na našej webstránke. Cookies nám umožňujú zapamätať si vaše preferencie a sledovať správanie návštevníkov na našej webstránke. Ak si to želáte, môžete vypnúť cookies v nastaveniach vášho prehliadača. Upozorňujeme však že to môže mať vplyv na niektoré funkcie a plynulosť našej webstránky.

Zmeny ochrany osobných údajov

Táto ochrana osobných údajov sa môže zmeniť v závislosti na zmenách právnych požiadaviek alebo našich vlastných potrieb. V prípade zmien v ochrane osobných údajov vás budeme informovať prostredníctvom upozornenia na našej webovej stránke.

Práva návštevníka webovej stránky

Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ktoré ste na našej webovej stránke vyplnili a požiadať nás o ich opravu, aktualizáciu alebo odstránenie. Môžete tiež požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov alebo o ich prenositeľnosť. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov na marketingové účely, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettra priamo v e-maily, ktorý vám zasielame ( Odhlásiť sa z odberu newslettra).

Povinnosti návštevníka webovej stránky

Ak navštívite našu webovú stránku, mali by ste sa riadiť všetkými platnými právnymi predpismi a netvoriť alebo prenášať obsah, ktorý je nezákonný. Tiež by ste nemali poškodzovať našu webovú stránku alebo narušovať jej normálne fungovanie. Upozorňujeme vás že je zakázané akokoľvek kopírovať obsah našej webovej stránky. Ak chcete použiť obsah z našej webovej stránky na iné účely ako osobné použitie, musíte získať náš súhlas.

Dúfame, že ste si vďaka našim vypracovaným OOU | GDPR ujasnili svoje práva a povinnosti ako návštevník našej webovej stránky. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.