Nezaradené

Ako výber skla ovplyvňuje Plastové okná?

Ak sa zamýšľate nad výberom 3-skla pre vaše okno, je dôležité vedieť, čo skutočne získate za vaše peniaze. Kým výber skla je kľúčovým faktorom určujúcim tepelné vlastnosti okna, nemali by sme prehliadať ani význam profilu okna. Hoci v tomto článku budeme hlavne hovoriť o vlastnostiach skiel, nesmieme zabudnúť na dôležitosť profilu.

V minulých časoch boli bežné 3-sklá v plastových a hliníkových oknách s celkovou hrúbkou medzi 32 a 36 mm. Táto hrúbka bola daná konštrukciou okenného krídla, ktoré nemohlo pojať hrubšie sklo. Tieto izolačné sklá mali hodnotu tepelného prestupu Ug=0,8 W/(m2.K), čo je porovnateľné s tepelným odporom zatepľovacieho polystyrénu s hrúbkou menej ako 5 cm.

Vďaka pokrokom v technológii a potrebe zlepšenia tepelných vlastností okien sa začali vyvíjať nové profily pre hrubšie 3-sklá. Dnes sú bežné sklá s hrúbkou 40 až 44 mm s hodnotami tepelného prestupu Ug=0,7 alebo Ug=0,6, čo je porovnateľné s hrúbkou polystyrénu cca 6 cm.

Momentálne sklá s najlepšími izolačnými vlastnosťami majú hrúbku 48 mm, s konkrétnym rozložením (4 mm sklo, 18 mm medzisklenný priestor, a tak ďalej). Tieto sklá majú tepelný prestup Ug=0,5 W/(m2.K), čo zodpovedá tepelnému odporu zatepľovacieho polystyrénu približne 8 cm.

Samozrejme, výber skla nie je iba o tepelnej izolácii. Je potrebné brať do úvahy aj iné faktory, ako sú bezpečnosť, zvuková izolácia a odolnosť proti tlaku.

Na záver, ak hľadáte najlepšiu hodnotu za vaše peniaze, odporúčame zvoliť izolačné 3-sklo s tepelným prestupom Ug=0,5. Aj keď môže byť o niečo drahšie v porovnaní s inými možnosťami, jeho dlhodobé úspory v nákladoch na energie sú významné.